YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 107

107
TẬP THỨ NĂM
(Thi Thiên 107 – 150)
Cảm tạ Đức Giê-hô-va đã giải cứu khỏi hoạn nạn
1Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện;#I Sử 16:34; II Sử 5:13; 7:3; Era 3:11; Thi 100:5; 106:1; 118:1; 136:1; Giê 33:11.
Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
2Những người Đức Giê-hô-va đã cứu chuộc khỏi tay kẻ thù
Hãy nói như vậy;
3Tức là những người Ngài đã tập hợp từ các xứ;
Từ phương đông và phương tây,
Phương bắc và phương nam.
4Họ lưu lạc nơi hoang mạc quạnh hiu,
Không tìm được một thành để ở.
5Họ bị đói khát,
Tâm hồn mỏi mòn tuyệt vọng.
6Bấy giờ, trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va,
Và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh hoạn nạn,
7Dẫn họ theo con đường ngay thẳng,
Cho đến khi họ tìm được một thành để ở.
8Nguyện người ta cảm tạ Đức Giê-hô-va vì lòng nhân từ của Ngài,
Và vì các phép mầu mà Ngài đã làm cho con loài người!
9Vì Ngài làm cho lòng khát khao được thỏa thích,
Và lòng đói khát được mãn nguyện với những điều tốt lành.
10Có kẻ ngồi trong chỗ tối tăm và bóng chết,
Những tù nhân bị khốn khổ trong xích sắt.
11Vì đã phản nghịch lời Đức Chúa Trời,
Và khinh thường sự khuyên dạy của Đấng Chí Cao.
12Vì thế, Ngài dùng lao khổ để hạ lòng họ xuống;
Họ ngã quỵ mà không kẻ đỡ nâng.
13Bấy giờ, trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va,
Và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh hoạn nạn.
14Ngài đem họ ra khỏi nơi tối tăm và bóng chết,
Cũng bứt đứt xích xiềng cho họ.
15Nguyện người ta cảm tạ Đức Giê-hô-va vì lòng nhân từ của Ngài,
Và vì các phép mầu mà Ngài đã làm cho con loài người!
16Vì Ngài đã phá cổng đồng
Và bẻ gãy các song sắt.
17Kẻ ngu dại bị khốn khổ vì lối sống tội lỗi,
Và bị đau đớn vì sự gian ác của mình.
18Họ chán ngán các thức ăn,
Và đang đến gần cổng tử thần.
19Bấy giờ, trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va,
Và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh hoạn nạn.
20Ngài ban lời Ngài và chữa lành họ,
Cứu họ khỏi mồ mả.
21Nguyện người ta cảm tạ Đức Giê-hô-va vì lòng nhân từ của Ngài,
Và vì các phép mầu mà Ngài đã làm cho con loài người!
22Nguyện họ dâng tế lễ tạ ơn,
Và thuật các công việc của Ngài với bài hát vui mừng.
23Có người đi tàu trên đại dương,
Và làm việc nơi biển cả;
24Họ thấy công việc Đức Giê-hô-va,
Xem phép lạ Ngài trong nước sâu.
25Ngài khiến bão tố thổi qua,
Và ba đào dồi dập;
26Vọt lên tận trời cao, rồi chìm xuống vực sâu;
Trong cơn khốn khổ, lòng can đảm tiêu tan.
27Họ choáng váng lảo đảo như người say;
Sự khôn ngoan đều tiêu mất.
28Bấy giờ, trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va,
Và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh hoạn nạn.
29Ngài làm ngừng bão tố,
Khiến ba đào lặng yên.
30Họ vui mừng vì sóng êm biển lặng;
Chúa dẫn họ đến bến bờ ước ao.
31Nguyện người ta cảm tạ Đức Giê-hô-va vì lòng nhân từ của Ngài,
Và vì các phép mầu mà Ngài đã làm cho con loài người!
32Hãy tôn cao Ngài giữa cộng đồng dân Chúa,
Và ca ngợi Ngài trong hội đồng trưởng lão.
33Ngài đổi sông ngòi ra hoang mạc,
Suối nước thành đất khô cằn.
34Và đất màu mỡ ra đất mặn,
Vì sự gian ác của dân cư ở đó.
35Ngài biến hoang mạc thành ao hồ,
Đất khô ra suối nước.
36Ngài làm cho những kẻ đói có chỗ để ở,
Và họ xây thành để sinh sống.
37Họ gieo giống trong ruộng và trồng nho,
Rồi thu hoa lợi dư dật.
38Đức Chúa Trời ban phước cho họ, và họ sinh sản thêm nhiều.
Ngài không để cho bầy súc vật của họ bị giảm sút.
39Khi quân số họ bị suy giảm và bị sỉ nhục
Vì sự áp bức, gian nan và buồn rầu.
40Ngài đổ sự nhuốc nhơ trên các vua chúa,
Khiến họ lưu lạc trong đất hoang vu không lối thoát.
41Nhưng Ngài cứu vớt kẻ thiếu thốn khỏi cơn hoạn nạn,
Và làm cho gia quyến họ đông như bầy chiên.
42Những người ngay thẳng sẽ thấy điều ấy và vui mừng;
Còn bọn gian ác đều phải ngậm miệng lại.
43Nguyện người khôn ngoan chú ý những điều nầy,
Và suy ngẫm về lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va.

Currently Selected:

Thi Thiên 107: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy