Thi Thiên 106
VIE2010

Thi Thiên 106

106
Sự bất trung của dân Y-sơ-ra-ên và sự thành tín của Đức Chúa Trời
1Ha-lê-lu-gia!#I Sử 16:34; II Sử 5:13; 7:3; Era 3:11; Thi 100:5; 107:1; 118:1; 136:1; Giê 33:11.
Hãy ngợi ca Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện,
Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
2Ai có thể thuật các công việc quyền năng của Đức Giê-hô-va,
Hoặc đủ lời để ca ngợi Ngài?
3Phước cho người nào gìn giữ công lý
Và luôn luôn làm điều công chính!
4Lạy Đức Giê-hô-va, xin nhớ đến con khi Ngài làm ơn cho dân Ngài!
Xin thăm viếng con khi Ngài giải cứu họ.
5Để con thấy được sự thịnh vượng của những người được Chúa chọn,
Được hòa với niềm vui của con dân Ngài,
Và cùng tự hào về cơ nghiệp Ngài.
6Chúng con và tổ phụ chúng con đã phạm tội;
Chúng con làm điều sai trái và hành động một cách độc ác.
7Khi tổ phụ chúng con ở Ai Cập,#Xuất 14:10-12.
Họ không quan tâm đến các phép lạ của Chúa,
Cũng chẳng nhớ lại lòng nhân từ dư dật của Ngài,
Nhưng lại nổi loạn bên bờ biển, tức là Biển Đỏ.
8Dù vậy, Ngài vẫn cứu họ vì danh Ngài,
Để bày tỏ quyền năng của Ngài.
9Ngài quở Biển Đỏ, nó liền khô cạn;#Xuất 14:21-31; Êsai 63:11-14.
Ngài dẫn họ qua biển sâu như đi qua hoang mạc.
10Ngài giải thoát họ khỏi tay kẻ ghen ghét,
Và cứu chuộc họ khỏi tay kẻ thù.
11Nước nhận chìm quân thù;
Không để một ai sống sót.
12Bấy giờ họ mới tin lời Ngài#Xuất 15:1-21.
Và ca ngợi Ngài.
13Nhưng họ sớm quên các công việc Ngài;
Không chờ đợi sự khuyên dạy của Ngài.
14Lòng họ đầy tham dục trong đồng hoang,#Dân 11:4-34; I Cô 10:9.
Và họ đã thử Đức Chúa Trời nơi hoang mạc.
15Ngài ban cho điều họ cầu xin,
Nhưng giáng bệnh tật hủy hoại mạng sống họ.
16Trong trại quân, họ ganh tị với Môi-se và A-rôn,#Dân 16:1-35.
Là người thánh của Đức Giê-hô-va.
17Đất hả miệng nuốt Đa-than,
Và chôn vùi bọn A-bi-ram.
18Lửa bùng cháy giữa bọn chúng;
Ngọn lửa thiêu đốt những kẻ ác.
19Tổ phụ chúng con đã đúc một con bò tơ tại Hô-rếp,#Xuất 32:1-14.
Và thờ lạy tượng ấy.
20Họ đổi Đấng vinh quang của mình
Để lấy hình tượng con bò ăn cỏ.
21Họ quên Đức Chúa Trời là Đấng đã giải cứu họ,
Và làm những việc vĩ đại cho họ ở Ai Cập;
22Ngài thực hiện những việc kỳ diệu trong xứ Cham,
Và các điều kinh khiếp bên bờ Biển Đỏ.
23Vì vậy, Chúa phán rằng Ngài sẽ hủy diệt họ.
Nhưng Môi-se là người được Chúa chọn,
Đứng nơi sứt mẻ trước mặt Ngài,
Để xin Ngài đừng giận mà hủy diệt họ.
24Tiếp theo, tổ phụ chúng con khinh thường miền đất tốt đẹp,#Dân 14:1-35.
Không tin lời hứa của Ngài.
25Họ lằm bằm trong trại quân,
Không vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va.
26Vì vậy, Ngài giơ tay mà thề rằng:
“Ta sẽ làm cho họ gục ngã trong hoang mạc,
27Khiến dòng dõi họ ngã chết giữa các nước,#Lê 26:33.
Và phân tán họ trong các xứ.”
28Tổ phụ chúng con đã tham dự vào việc thờ thần Ba-anh Phê-ô,#Dân 25:1-13.
Ăn đồ cúng cho kẻ chết,
29Như vậy, họ chọc giận Đức Chúa Trời vì những việc làm của họ,
Và ôn dịch bùng phát giữa họ.
30Bấy giờ Phi-nê-a đứng ra can thiệp
Và dịch bệnh ngừng lại.
31Từ đời nầy qua đời kia, việc ông làm được kể là công chính
Và được ghi nhớ muôn đời.
32Tổ phụ chúng con đã chọc giận Ngài bên suối nước Mê-ri-ba,#Dân 20:2-13.
Nên vì cớ họ mà Môi-se phải chịu tai họa,
33Và cũng vì họ làm rối trí ông
Nên ông nói lỡ lời.
34Họ không hủy diệt các dân tộc ở đó,#Quan 2:1-3; 3:5-6.
Như Đức Giê-hô-va đã phán dặn.
35Nhưng lại pha trộn với các dân ấy,
Làm theo những việc chúng làm.
36Họ thờ hình tượng của chúng,
Và điều nầy trở thành cái bẫy cho họ.
37Họ dâng con trai con gái mình#II Vua 17:17.
Để cúng tế ma quỷ.
38Họ làm đổ máu vô tội,#Dân 35:33.
Tức là máu của con trai con gái mình
Để cúng tế cho hình tượng xứ Ca-na-an,
Khiến xứ bị ô uế bởi huyết ấy.
39Như vậy, họ bị ô uế bởi công việc mình,
Và phạm tội tà dâm bằng hành động của mình.
40Vì thế, cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên với con dân Ngài,#Quan 2:14-18.
Ngài khinh ghét cơ nghiệp Ngài.
41Ngài phó họ vào tay các dân ngoại,
Và những kẻ ghét họ thống trị họ.
42Kẻ thù cũng áp bức họ.
Họ bị khuất phục dưới tay chúng.
43Nhiều lần Chúa giải cứu họ,
Nhưng họ cố tình chống nghịch Ngài
Và chìm đắm trong tội lỗi.
44Dù vậy, Ngài vẫn nghe tiếng kêu cầu của họ,
Và đoái thương họ trong lúc gian truân.
45Ngài nhớ đến họ vì giao ước của Ngài.
Và thương xót họ theo lòng nhân từ vô biên của Ngài.
46Ngài cũng làm cho họ được ơn
Trước những kẻ bắt họ làm nô lệ.
47Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con, xin hãy cứu chúng con,#I Sử 16:35-36.
Nhóm họp chúng con từ giữa các nước,
Để chúng con cảm tạ danh thánh của Chúa
Và được vinh hạnh ca ngợi Ngài.
48Đáng ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,
Từ trước vô cùng cho đến đời đời!
Nguyện tất cả con dân Chúa đều nói: “A-men!”
Ha-lê-lu-gia!

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.