Thi Thiên 106:33

Thi Thiên 106:33 VIE2010

Và cũng vì họ làm rối trí ông Nên ông nói lỡ lời.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share