Thi Thiên 105:31

Thi Thiên 105:31 VIE2010

Ngài phán, liền có ruồi mòng bay đến, Và muỗi đầy dẫy khắp xứ.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share