YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 103

103
Ca ngợi ân điển kỳ diệu của Đức Giê-hô-va
Thi Thiên của Đa-vít
1Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!
Mọi điều gì ở trong ta,
Hãy ca ngợi danh thánh của Ngài!
2Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va,
Chớ quên các ân huệ của Ngài.
3Chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi,
Chữa lành mọi bệnh tật ngươi,
4Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát,
Lấy lòng nhân từ và thương xót mà làm vương miện đội cho ngươi.
5Ngài làm cho ngươi được mãn nguyện với những điều tốt đẹp
Để tuổi thanh xuân của ngươi hồi phục như của chim phụng hoàng.
6Đức Giê-hô-va thi hành sự công chính
Và công lý cho mọi người bị áp bức.
7Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài,
Và cho Y-sơ-ra-ên biết các công việc Ngài.
8Đức Giê-hô-va đầy lòng thương xót, hay làm ơn,#Gia 5:11.
Chậm nóng giận và giàu lòng nhân từ.
9Ngài không bắt tội luôn luôn,
Cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời.
10Ngài không đối đãi với chúng ta theo tội lỗi chúng ta,
Cũng không báo trả chúng ta theo sự gian ác của chúng ta.
11Vì các tầng trời cách xa mặt đất bao nhiêu,
Thì lòng nhân từ của Ngài càng lớn cho người nào kính sợ Ngài bấy nhiêu.
12Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu,
Thì Ngài cũng cất sự vi phạm chúng ta cách xa chúng ta bấy nhiêu.
13Đức Giê-hô-va thương xót người kính sợ Ngài,
Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.
14Vì Ngài biết chúng ta được nắn nên từ đâu;
Ngài nhớ lại rằng chúng ta vốn từ cát bụi.
15Đời loài người như cây cỏ,
Như cỏ hoa nở bông nơi đồng nội;
16Rồi một cơn gió thổi trên bông hoa, và nó chẳng còn,
Chỗ nó không còn nhận biết nó nữa.
17Nhưng lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va hằng còn đời đời
Cho những người kính sợ Ngài,
Và đức công chính của Ngài dành cho chắt chít của họ.
18Tức là cho người nào gìn giữ giao ước Ngài
Và ghi nhớ các kỷ cương Ngài để làm theo.
19Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời,
Vương quốc Ngài cai trị trên muôn vật.
20Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va,
Là các đấng có sức mạnh làm theo mệnh lệnh Ngài,
Và vâng theo tiếng phán của Ngài!
Hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!
21Hỡi cả thiên binh của Đức Giê-hô-va
Là đầy tớ Ngài, làm theo ý muốn Ngài,
Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va!
22Hỡi các tạo vật của Đức Giê-hô-va
Ở mọi nơi dưới quyền quản trị của Ngài,
Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va!
Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!

Currently Selected:

Thi Thiên 103: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy