YouVersion Logo
Search Icon

Châm Ngôn 3

3
Khuyên làm theo sự khôn ngoan
1Hỡi con ta, chớ quên lời ta khuyên dạy,
Lòng con hãy giữ các điều răn của ta;
2Vì nó sẽ cho con được gia tăng tuổi thọ,
Và được an khang thịnh vượng.
3Đừng để sự nhân từ và sự chân thật lìa bỏ con;
Hãy đeo nó vào cổ,
Ghi nó nơi bia lòng con.
4Như vậy trước mặt Đức Chúa Trời và loài người,#Lu 2:52.
Con sẽ tìm được ân huệ và sự khôn ngoan thật.
5Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va,
Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con.
6Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con,
Chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi.
7Đừng khôn ngoan theo mắt mình;#Rô 12:16.
Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi điều ác.
8Như vậy rốn con sẽ được lành mạnh
Và xương con được cứng cáp.
9Hãy lấy tài sản và hoa lợi đầu mùa của con
Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va;
10Như thế, nhà kho của con sẽ đầy lúa mì,
Và hầm ép rượu của con sẽ tràn rượu mới.
11Hỡi con ta, chớ khinh sự sửa phạt của Đức Giê-hô-va,#Gióp 5:17.#Hê 12:5-6.
Đừng buồn lòng khi Ngài quở trách.
12Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy,#Khải 3:19.
Như một người cha đối với con trai yêu dấu của mình.
Của cải thật
13Phước cho người nào tìm được sự khôn ngoan
Và nhận được sự thông sáng!
14Vì ích lợi từ khôn ngoan tốt hơn ích lợi từ bạc,
Hoa lợi nó sinh ra tốt hơn vàng.
15Sự khôn ngoan quý báu hơn châu ngọc,
Chẳng một báu vật nào con ưa thích sánh kịp nó được.
16Tay phải sự khôn ngoan cầm nắm sự trường thọ,
Còn trong tay trái có sự giàu sang và danh vọng.
17Các đường của sự khôn ngoan là đường vui thích,
Mọi lối của nó đều là lối bình an.
18Sự khôn ngoan là cây sự sống cho ai nắm lấy nó;
Người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh.
Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo
19Đức Giê-hô-va dùng sự khôn ngoan đặt nền quả đất;
Nhờ sự thông sáng mà thiết lập các tầng trời.
20Do tri thức của Ngài, các vực sâu mở toang,
Và mây đọng thành sương móc.
Sự an ninh thật
21Hỡi con ta, hãy giữ sự khôn ngoan thật và tính thận trọng,
Đừng để chúng lìa xa mắt con,
22Chúng sẽ là sự sống của linh hồn con,
Là đồ trang sức cho cổ con.
23Con sẽ bước đi vững vàng trong đường lối con,
Và chân con không vấp ngã.
24Khi con nằm, chẳng có điều sợ hãi;
Phải, con sẽ nằm và được ngủ ngon giấc.
25Đừng sợ sự kinh khiếp xảy đến thình lình,
Cũng đừng sợ sự tàn hại xảy đến cho kẻ ác;
26Vì Đức Giê-hô-va là nơi nương cậy của con,
Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi cạm bẫy.
27Đừng từ chối làm lành cho người nào đáng được hưởng,
Khi tay con có thể làm điều ấy.
28Nếu con có vật mà người lân cận đang cần,
Thì đừng nói: “Hãy đi và trở lại, ngày mai tôi sẽ cho anh.”
29Đừng lập mưu hại người lân cận của con,
Vì người đang sống yên ổn bên con.
30Đừng tranh chấp vô cớ với ai,
Nếu người ấy không làm điều gì hại con.
31Đừng ganh tị với kẻ hung bạo,
Cũng đừng chọn đường lối nào của hắn;
32Vì Đức Giê-hô-va ghê tởm kẻ gian tà,
Nhưng Ngài kết bạn cùng người ngay thẳng.
33Sự nguyền rủa của Đức Giê-hô-va ở trong nhà kẻ ác.
Nhưng Ngài ban phước cho chỗ ở của người công chính.
34Chúa nhạo báng kẻ hay nhạo báng,#Gia 4:6; I Phi 5:5.
Nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường.
35Người khôn ngoan sẽ hưởng được vinh quang,
Còn kẻ ngu dại tự nâng mình lên sẽ bị hổ thẹn.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy