YouVersion Logo
Search Icon

Châm Ngôn 29

29
1Người thường xuyên bị quở trách mà lại cứng cổ,
Sẽ bị sụp đổ thình lình, không phương cứu chữa.
2Khi người công chính gia tăng thì dân chúng vui mừng,
Nhưng khi kẻ ác cai trị, dân chúng lại rên xiết.
3Người yêu mến sự khôn ngoan làm cho cha vui thỏa,
Còn kẻ kết bạn với phường kỹ nữ, phá tan của cải.
4Nhờ công lý, vua làm cho đất nước bền vững,
Nhưng ai đòi hối lộ, làm cho đất nước suy vong.
5Kẻ nào xu nịnh người lân cận,
Là giăng lưới dưới chân người.
6Trong tội lỗi của kẻ ác có một cái bẫy,
Nhưng người công chính ca hát mừng rỡ.
7Người công chính biết quyền lợi của người nghèo khổ,
Còn kẻ ác không hiểu điều tri thức ấy.
8Kẻ nhạo báng châm lửa cho thành bị thiêu hủy,
Nhưng người khôn ngoan làm nguôi cơn giận.
9Nếu người khôn ngoan tranh luận với kẻ ngu dại,
Dù người giận hay cười cũng chẳng được yên.
10Kẻ khát máu ghét người trọn vẹn,
Nhưng người ngay thẳng bảo tồn mạng sống người ấy.
11Kẻ ngu dại bộc lộ cơn giận dữ của mình,
Còn người khôn ngoan kiên nhẫn kiềm chế nó.
12Nếu người cai trị lắng nghe lời giả dối,
Thì cả bầy tôi trở nên gian ác.
13Người nghèo và kẻ áp bức gặp nhau ở điểm nầy:
Đức Giê-hô-va ban ánh sáng cho đôi mắt của cả hai.
14Vua nào phân xử công minh cho người nghèo
Thì ngôi vua sẽ được vững bền mãi mãi.
15Roi vọt và sự quở trách ban cho sự khôn ngoan,
Còn đứa con phóng túng làm nhục mẹ nó.
16Khi kẻ ác tăng thêm thì tội lỗi cũng gia tăng,
Nhưng người công chính sẽ thấy sự sụp đổ của chúng.
17Hãy sửa phạt con cái, nó sẽ cho con được an tịnh,
Và làm cho lòng con vui mừng.
18Ở đâu không có khải tượng, dân chúng phóng túng,
Nhưng phước cho người biết tuân giữ luật pháp!
19Đừng sửa trị đầy tớ bằng lời nói suông,
Vì dù nó hiểu, cũng không vâng theo.
20Con có thấy kẻ hấp tấp trong lời nói mình chăng?
Một kẻ ngu muội còn có hi vọng hơn hắn.
21Người nào nuông chiều đầy tớ mình từ thuở nhỏ,
Cuối cùng nó trở thành đứa cứng đầu.
22Người hay giận gây ra điều tranh cãi,
Kẻ nóng tính phạm rất nhiều tội lỗi.
23Sự kiêu ngạo của một người sẽ hạ người ấy xuống,
Nhưng ai có tinh thần khiêm nhường sẽ được tôn trọng.
24Kẻ nào chia phần với tên trộm là ghét linh hồn mình;
Nó nghe lời nguyền rủa mà không tiết lộ điều gì.
25Lo sợ loài người là một cạm bẫy,
Nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va thì được an toàn.
26Nhiều người tìm kiếm ân huệ của kẻ cai trị,
Nhưng công lý cho con người đến từ Đức Giê-hô-va.
27Kẻ bất chính là điều ghê tởm đối với người công chính,
Nhưng người sống ngay thẳng là điều ghê tởm cho kẻ ác.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy