Châm Ngôn 24:9

Châm Ngôn 24:9 VIE2010

Tư tưởng ngu dại là tội lỗi; Kẻ nhạo báng bị người ta ghê tởm.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 24:9