Châm Ngôn 24:26

Châm Ngôn 24:26 VIE2010

Ai đáp lời chính đáng Như hôn nơi môi.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 24:26