Châm Ngôn 24:10

Châm Ngôn 24:10 VIE2010

Nếu con ngã lòng trong ngày hoạn nạn, Thì sức lực con thật yếu kém thay!
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 24:10