YouVersion Logo
Search Icon

Châm Ngôn 18

18
1Kẻ lập dị tìm kiếm điều mình ưa thích,
Bất chấp lời khôn ngoan thật.
2Kẻ ngu dại không ưa thích sự thông sáng,
Nhưng chỉ muốn bày tỏ ý kiến mình.
3Khi kẻ gian ác đến, sự khinh bỉ cũng đến,
Và sự sỉ nhục đồng hành với điều nhuốc nhơ.
4Lời nói từ miệng loài người như nước sâu thăm thẳm,
Nguồn khôn ngoan như suối nước tuôn tràn.
5Thiên vị kẻ ác để ức hiếp người công chính trong khi xét xử
Là điều không đúng,
6Môi kẻ ngu dại gây ra cuộc tranh cãi,
Miệng nó xúi giục chuyện đánh nhau.
7Miệng kẻ ngu dại làm nó suy sụp,
Môi nó là cạm bẫy của linh hồn mình.
8Lời kẻ mách lẻo như miếng ăn ngon,
Nó thấu xuống ruột gan.
9Kẻ thả trôi trong công việc mình
Cũng là anh em của kẻ phá hoại.
10Danh Đức Giê-hô-va là một pháo đài kiên cố,
Người công chính chạy đến đó, tìm được nơi trú ẩn an toàn.
11Tài sản người giàu là thành trì kiên cố của người,
Là bức tường cao trong trí tưởng tượng của người ấy.
12Lòng tự cao đi trước sự suy bại,
Nhưng sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng.
13Trả lời trước khi nghe,
Đó là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm như vậy.
14Tinh thần của một người nâng đỡ người ấy lúc bệnh hoạn,
Nhưng tinh thần suy sụp thì ai vực dậy được?
15Lòng người thông sáng đón nhận tri thức,
Tai người khôn ngoan tìm kiếm sự hiểu biết.
16Tặng vật của một người dọn đường cho người ấy
Và dẫn người đến trước mặt kẻ quyền thế.
17Bên tiên cáo cứ cho mình là đúng,
Nhưng khi bên kia đến đối chất mới rõ đúng sai.
18Việc bắt thăm chấm dứt điều tranh tụng
Và phân giải giữa những kẻ có quyền thế.
19Lấy lòng một anh em đã bị làm mếch lòng,
Khó hơn đánh chiếm một thành kiên cố;
Sự tranh chấp như thế giống như then cửa đền đài.
20Bụng được no nê do bông trái của miệng;
Hoa lợi đôi môi làm cho người no đủ.
21Sống chết do nơi quyền của lưỡi,
Người yêu chuộng nó sẽ ăn bông trái của nó.
22Ai tìm được một người vợ là tìm được một điều phước,
Và hưởng được ân lành từ Đức Giê-hô-va.
23Người nghèo khẩn khoản nài xin,
Còn kẻ giàu thì trả lời thô lỗ.
24Một người có nhiều bạn bè có thể là điều tai hại,
Nhưng có một bạn thân thiết còn hơn anh em ruột thịt.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy