Châm Ngôn 13:4

Châm Ngôn 13:4 VIE2010

Lòng kẻ lười biếng thèm muốn mà chẳng được gì, Còn lòng người siêng năng sẽ được thỏa mãn.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share