Châm Ngôn 13:25

Châm Ngôn 13:25 VIE2010

Người công chính được ăn uống no nê, Còn bụng kẻ ác phải bị đói lả.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 13:25