Châm Ngôn 13:24

Châm Ngôn 13:24 VIE2010

Người nào kiêng roi vọt là ghét con cái mình, Nhưng ai thương con sẽ sớm lo sửa dạy nó.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share