Châm Ngôn 13:22

Châm Ngôn 13:22 VIE2010

Người lành để lại gia sản cho con cháu mình, Nhưng của cải kẻ có tội để dành cho người công chính.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share