Châm Ngôn 13:19

Châm Ngôn 13:19 VIE2010

Ước mơ được thành làm cho tâm hồn êm dịu, Lìa bỏ gian tà là điều kẻ ngu dại gớm ghê.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share