Châm Ngôn 13:10

Châm Ngôn 13:10 VIE2010

Sự kiêu ngạo chỉ sinh ra điều tranh cãi, Còn sự khôn ngoan ở với người chịu nghe lời khuyên dạy.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share