YouVersion Logo
Search Icon

Châm Ngôn 11

11
1Đức Giê-hô-va ghê tởm chiếc cân gian dối,
Nhưng quả cân đúng làm Ngài hài lòng.
2Khi kiêu ngạo đến, sỉ nhục cũng đến theo;
Nhưng sự khôn ngoan vẫn ở với người khiêm nhường.
3Sự liêm chính của người ngay thẳng dẫn dắt họ,
Còn sự gian tà của kẻ bất trung hủy diệt chúng.
4Tài sản chẳng ích lợi gì trong ngày thịnh nộ,
Nhưng sự công chính giải cứu khỏi sự chết.
5Sự công chính của người trọn vẹn làm cho đường lối người ngay thẳng,
Còn sự gian ác của kẻ ác đánh ngã hắn.
6Sự công chính của người ngay thẳng giải cứu họ,
Nhưng lòng tham của kẻ bất trung đánh bẫy chúng.
7Khi kẻ ác chết, sự trông mong của hắn tiêu tan,
Và hi vọng của kẻ cường bạo#11:7 Ctd: hi vọng nơi của cải. cũng tan thành mây khói.
8Người công chính được cứu khỏi hoạn nạn,
Còn kẻ gian ác vào thế chỗ cho người.
9Kẻ vô đạo dùng môi miệng làm hại người lân cận,
Nhưng người công chính nhờ tri thức mà được giải cứu.
10Khi người công chính may mắn, cả thành vui vẻ,
Và khi kẻ ác bị diệt vong thì có tiếng reo mừng.
11Nhờ phước lành của người ngay thẳng, thành phố được tôn cao,
Nhưng do miệng kẻ gian ác, thành bị sụp đổ.
12Ai xem thường người lân cận mình là người thiếu hiểu biết,
Nhưng người thông sáng giữ im lặng.
13Kẻ mách lẻo tiết lộ điều thầm kín,
Còn người đáng tin cậy giữ kín việc riêng tư.
14Không có lãnh đạo, dân tộc sẽ sụp đổ,
Nhưng nhờ có nhiều cố vấn mà được an toàn.
15Ai bảo lãnh cho người lạ sẽ mang họa,
Nhưng ai ghét việc bảo lãnh sẽ được an thân.
16Người đàn bà nhân hậu được tôn trọng,
Còn người đàn ông mạnh mẽ sẽ được tài sản.
17Người nhân hậu làm ích cho linh hồn mình,
Còn kẻ hung bạo làm hại bản thân.
18Kẻ làm điều ác nhận tiền công hư ảo,
Nhưng người gieo điều công chính được phần thưởng chắc chắn.
19Người kiên định trong sự công chính dẫn đến sự sống,
Còn kẻ đeo đuổi điều ác đưa đến sự chết.
20Đức Giê-hô-va ghê tởm kẻ có lòng gian tà,
Nhưng Ngài vui thích người có đường lối trọn vẹn.
21Chắc chắn kẻ ác không tránh khỏi bị trừng phạt,
Nhưng dòng dõi người công chính sẽ được giải cứu.
22Một người đàn bà đẹp mà thiếu chín chắn
Giống như một vòng vàng đeo nơi mũi heo.
23Sự khao khát của người công chính sẽ được điều thiện,
Còn hi vọng của kẻ ác chỉ là cơn thịnh nộ.
24Có người rải của cải mình ra, lại được nhiều hơn;
Cũng có người quá keo kiệt, nhưng chỉ được sự túng thiếu.
25Người có lòng rộng rãi sẽ được thịnh vượng,
Ai cho người uống nước, chính mình sẽ được nước uống.
26Dân chúng nguyền rủa kẻ đầu cơ lúa gạo,
Nhưng chúc phước cho người bán nó ra.
27Ai tìm điều thiện sẽ gặp ân huệ,
Ai đeo đuổi điều ác, điều ác sẽ đến bên mình.
28Người nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị sụp đổ,
Còn người công chính được hưng thịnh như cành lá xanh tươi.
29Ai quấy rối gia đình mình sẽ được gió làm cơ nghiệp,
Còn kẻ điên dại phải làm nô lệ cho người có lòng khôn ngoan.
30Trái của người công chính là cây sự sống,
Người khôn ngoan chinh phục được nhiều linh hồn.
31Nếu người công chính được báo đáp trên đất nầy,#I Phi 4:18.
Thì kẻ gian ác và tội lỗi phải bị báo trả nhãn tiền!

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy