Nê-hê-mi 3:27

Nê-hê-mi 3:27 VIE2010

Kế tiếp, người Thê-cô-a sửa chữa một phần khác đối diện tháp lớn nhô ra cho đến tường Ô-phên.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share