YouVersion Logo
Search Icon

Mác 8

8
Đức Chúa Jêsus hóa bánh lần thứ hai
(Ma-thi-ơ 15:32-39)
1Trong những ngày đó, lại có một đoàn dân đông tụ họp và họ không có gì để ăn, nên Đức Chúa Jêsus gọi các môn đồ đến và bảo: 2“Ta cảm thương đoàn dân nầy, vì họ đã ở với Ta ba ngày và bây giờ không có gì ăn cả. 3Nếu Ta để họ bụng đói ra về, chắc họ sẽ xỉu dọc đường vì trong họ có một số người từ những nơi xa đến.” 4Môn đồ thưa rằng: “Giữa nơi hoang mạc nầy, làm sao có thể kiếm đủ bánh cho họ ăn?” 5Ngài hỏi: “Các con có bao nhiêu bánh?” Họ thưa: “Có bảy cái.” 6Ngài truyền cho đoàn dân ngồi xuống đất; lấy bảy cái bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra trao cho các môn đồ để phân phát cho dân chúng. 7Các môn đồ cũng có mấy con cá nhỏ; Đức Chúa Jêsus tạ ơn, rồi cũng truyền đem phân phát như vậy. 8Ai nấy đều ăn no nê và họ thu lại được bảy giỏ đầy những mẩu bánh thừa. 9Số người ăn khoảng chừng bốn nghìn người. Đức Chúa Jêsus cho dân chúng về, 10còn Ngài lập tức xuống thuyền cùng các môn đồ đi sang vùng Đa-ma-nu-tha.
Xin dấu lạ từ trời
(Ma-thi-ơ 16:1-4)
11Có mấy người Pha-ri-si đến và tranh luận với Ngài, họ xin Ngài một dấu lạ từ trời để thử Ngài.#Mat 12:38; Lu 11:16. 12Đức Chúa Jêsus thở than trong lòng rằng: “Tại sao thế hệ nầy lại tìm kiếm dấu lạ? Thật, Ta bảo các ngươi, sẽ chẳng có một dấu lạ nào được ban cho thế hệ nầy cả.”#Mat 12:39; Lu 11:29. 13Rồi Ngài rời họ, trở lại thuyền và sang bờ bên kia.
Men của người Pha-ri-si
(Ma-thi-ơ 16:5-12)
14Các môn đồ quên đem bánh theo; trong thuyền họ chỉ có một cái bánh thôi. 15Ngài nhắc nhở họ: “Hãy thận trọng và đề phòng men của người Pha-ri-si và men của đảng Hê-rốt.”#Lu 12:1. 16Các môn đồ bàn luận với nhau: “Chắc tại chúng ta không có bánh.” 17Biết điều đó, Đức Chúa Jêsus nói: “Sao các con lại bàn luận với nhau về việc các con không có bánh? Các con vẫn còn chưa biết, chưa hiểu sao? Lòng các con vẫn cứng cỏi sao? 18Sao các con có mắt mà không thấy? Có tai mà không nghe? Các con không nhớ sao?#Giê 5:21; Êxê 12:2; Mác 4:12. 19Khi Ta bẻ năm cái bánh cho năm nghìn người, các con thu được bao nhiêu giỏ đầy bánh thừa?” Họ thưa: “Mười hai giỏ.” 20“Còn khi Ta bẻ bảy cái bánh cho bốn nghìn người, các con thu được bao nhiêu giỏ đầy bánh thừa?” Họ thưa: “Bảy giỏ.” 21Ngài phán: “Các con vẫn còn chưa hiểu sao?”
Người mù ở Bết-sai-đa
22Đức Chúa Jêsus và môn đồ đến làng Bết-sai-đa. Người ta đem cho Ngài một người mù và nài xin Ngài chạm vào anh. 23Ngài nắm tay người mù, dắt anh ra khỏi làng, thoa nước miếng lên mắt#8:23 Nn: khạc hay phun vào mắt người mù. và đặt tay trên anh, rồi hỏi: “Con có thấy gì không?” 24Người mù ngước lên rồi thưa: “Con thấy người ta, nhưng trông họ như cây cối, đang di chuyển.” 25Đức Chúa Jêsus lại đặt tay trên mắt anh; anh chăm chú nhìn, thị giác được phục hồi và anh thấy rõ mọi vật. 26Đức Chúa Jêsus cho anh về và dặn: “Đừng trở vào trong làng.”
Sự tuyên xưng của Phi-e-rơ
(Ma-thi-ơ 16:13-20; Lu-ca 9:18-21)
27Đức Chúa Jêsus cùng các môn đồ đi khỏi đó, vào các làng gần thành Sê-sa-rê Phi-líp. Dọc đường, Ngài hỏi các môn đồ rằng: “Thiên hạ nói Ta là ai?” 28Họ thưa: “Người thì nói Thầy là Giăng Báp-tít; người thì nói là Ê-li; người khác thì nói là một trong các nhà tiên tri.”#Mác 6:14-15; Lu 9:7-8. 29Ngài hỏi: “Còn các con thì nói Ta là ai?” Phi-e-rơ thưa rằng: “Thầy là Đấng Christ.”#Gi 6:68-69. 30Đức Chúa Jêsus truyền cho các môn đồ không được nói về Ngài với ai cả.
Đức Chúa Jêsus báo trước về sự chết và sống lại của Ngài
(Ma-thi-ơ 16:21-28; Lu-ca 9:22-27)
31Bấy giờ, Ngài bắt đầu dạy các môn đồ rằng Con Người phải chịu nhiều đau khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo chối bỏ, phải bị giết, và sau ba ngày phải sống lại. 32Ngài nói rõ ràng việc nầy với các môn đồ. Phi-e-rơ đem Ngài riêng ra, và trách Ngài. 33Nhưng Đức Chúa Jêsus quay lại nhìn các môn đồ, và quở trách Phi-e-rơ: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời, mà chỉ nghĩ đến việc loài người.”
34Sau đó, Ngài gọi dân chúng và các môn đồ đến và nói: “Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta.#Mat 10:38; Lu 14:27. 35Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì Ta và Tin Lành mà mất mạng sống, thì sẽ cứu được mạng sống mình.#Mat 10:39; Lu 17:33; Gi 12:25. 36Một người nếu được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? 37Người ấy sẽ lấy gì mà đổi lại linh hồn mình? 38Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và đạo Ta giữa thế hệ gian dâm tội lỗi nầy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn về người ấy khi Ngài cùng với các thiên sứ thánh ngự đến trong vinh quang của Cha Ngài.”

Currently Selected:

Mác 8: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy