Mác 8:9

Mác 8:9 VIE2010

Số người ăn khoảng chừng bốn nghìn người. Đức Chúa Jêsus cho dân chúng về
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share