Mác 2:20

Mác 2:20 VIE2010

Nhưng đến khi chàng rể được đem đi khỏi họ thì trong ngày ấy họ sẽ kiêng ăn.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share