Mác 12:5

Mác 12:5 VIE2010

Người chủ sai tiếp một đầy tớ khác đến thì họ giết đi. Nhiều đầy tớ khác cũng bị đối xử như vậy, người thì bị đánh, kẻ thì bị giết.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share