Mác 12:39

Mác 12:39 VIE2010

muốn ngồi ghế quan trọng nhất trong các nhà hội và chỗ danh dự trong các buổi tiệc.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share