Mác 12:37

Mác 12:37 VIE2010

Chính Đa-vít gọi Ngài là Chúa, vậy làm sao Ngài là con vua ấy được?” Đoàn dân đông lắng nghe Ngài một cách thích thú.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share