Mác 12:20

Mác 12:20 VIE2010

Có bảy anh em kia, người anh cả cưới vợ, rồi chết, không có con.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share