Mác 12:10

Mác 12:10 VIE2010

Các ngươi chưa từng đọc lời Kinh Thánh nầy sao: ‘Hòn đá bị thợ xây loại ra, Đã trở nên đá góc nhà
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share