YouVersion Logo
Search Icon

Mi-chê 7

7
Sự bại hoại của dân Y-sơ-ra-ên
1Khốn nạn cho tôi! Vì tôi như người hái trái cây mùa hạ,
Và như người mót nho trong mùa hái nho,
Mà không có một chùm nho để ăn;
Trái vả đầu mùa
Mà linh hồn tôi vẫn ước ao cũng không có.
2Người tin kính đã mất đi khỏi đất;
Không còn có kẻ ngay thẳng trong loài người.
Chúng đều rình rập để làm đổ máu;
Mỗi người đều lấy lưới săn bắt anh em mình.
3Tay chúng chuyên làm điều ác.
Thủ lĩnh thì đòi quà cáp,
Thẩm phán thì nhận hối lộ;
Còn quan lớn thì lòng đầy tham vọng,
Chúng cấu kết với nhau.
4Người tốt nhất của chúng giống như chà chuôm,
Còn kẻ ngay thẳng nhất của chúng lại xấu hơn hàng rào gai gốc.
Ngày của kẻ canh giữ ngươi,
Tức là ngày trừng phạt ngươi đã đến rồi;
Bây giờ là lúc chúng bối rối.
5Chớ tin người lân cận
Và đừng để lòng tin cậy nơi bạn hữu mình;
Hãy giữ, đừng mở miệng ra
Cùng người phụ nữ ngủ trong lòng ngươi.
6Vì con trai sỉ nhục cha,#Mat 10:35-36; Lu 12:53.
Con gái nổi lên nghịch với mẹ,
Dâu nghịch cùng bà gia
Và kẻ thù của người ta chính là người nhà mình.
7Nhưng về phần tôi, tôi sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va,
Trông đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi;
Đức Chúa Trời tôi sẽ nghe tiếng tôi.
Sự ăn năn và tin cậy Đức Chúa Trời
8Hỡi kẻ thù tôi, chớ vui mừng vì tôi.
Dù bị ngã, tôi sẽ trỗi dậy;
Dù ngồi trong bóng tối,
Đức Giê-hô-va sẽ là ánh sáng của tôi.
9Tôi gánh chịu cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va
Vì tôi đã phạm tội với Ngài,
Cho đến chừng Ngài bênh vực lý do của tôi
Và biện minh cho tôi,
Thì Ngài sẽ đem tôi đến ánh sáng,
Và tôi sẽ thấy đức công chính của Ngài.
10Kẻ thù tôi sẽ thấy điều ấy,
Và sẽ bị xấu hổ.
Nó là kẻ đã bảo tôi rằng:
“Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở đâu?”
Mắt tôi sẽ thấy sự sụp đổ của nó,
Và nó sẽ bị giày đạp
Như bùn ngoài đường.
Lời tiên tri về sự phục hồi
11Ngày xây dựng lại tường thành sẽ đến,
Là ngày mở rộng biên cương.
12Trong ngày đó, người ta sẽ đến với ngươi,
Từ A-si-ri và các thành Ai Cập,
Từ Ai Cập cho đến sông Cái,
Từ biển nầy cho đến biển kia,
Và từ núi nầy cho đến núi khác.
13Nhưng đất của kẻ thù sẽ trở nên hoang vu
Vì hậu quả hành vi của dân cư nó.
14Hãy dùng gậy chăn dân ngươi
Tức là bầy của sản nghiệp ngươi
Nó ở một mình trong rừng,
Giữa miền Cạt-mên;
Hãy cho nó ăn cỏ ở Ba-san và Ga-la-át
Như trong những ngày thuở xưa.
15Ta sẽ bày tỏ cho họ những dấu lạ,
Như trong những ngày họ ra khỏi đất Ai Cập.
16Các nước thấy điều đó sẽ bị xấu hổ
Về sức mạnh mình;
Chúng sẽ đặt tay trên miệng,
Và tai chúng sẽ điếc.
17Chúng sẽ liếm bụi như con rắn,
Và run rẩy mà ra khỏi hang mình
Như loài bò sát trên đất.
Chúng sẽ kinh hãi mà đến với Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta
Và khiếp sợ trước mặt Ngài.
Lòng thương xót và tình yêu vững bền của Đức Chúa Trời
18Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài?
Ngài tha thứ sự gian ác và bỏ qua sự vi phạm
Của dân sót lại, là sản nghiệp Ngài.
Ngài không giữ lòng giận đời đời,
Vì Ngài vui thích sự nhân từ.
19Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi,
Giày đạp sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài
Và ném tất cả tội lỗi chúng tôi
Xuống đáy biển.
20Ngài sẽ bày tỏ đức thành tín cho Gia-cốp
Và lòng nhân từ cho Áp-ra-ham,
Là điều Ngài đã thề hứa với tổ phụ chúng tôi
Từ những ngày xưa.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy