YouVersion Logo
Search Icon

Ma-thi-ơ 5

5
Các Phước lành
(Lu-ca 6:20-23)
1Khi thấy đoàn dân đông, Đức Chúa Jêsus đi lên núi. Lúc Ngài ngồi xuống, các môn đồ đến gần. 2Ngài mở lời truyền dạy rằng:
3“Phước cho những người nghèo khó tâm linh,
Vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ!
4Phước cho những người than khóc,#Êsai 61:2.
Vì sẽ được an ủi!
5Phước cho những người nhu mì,#Thi 37:11.
Vì sẽ thừa hưởng đất!
6Phước cho những người đói khát sự công chính,#Êsai 55:1-2.
Vì sẽ được no đủ!
7Phước cho những người có lòng thương xót,
Vì sẽ được thương xót!
8Phước cho những người có lòng trong sạch,#Thi 24:3-4.
Vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!
9Phước cho những người hòa giải,
Vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!
10Phước cho những người chịu bắt bớ vì sự công chính,#I Phi 3:14.
Vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ!
11Phước cho các con khi vì Ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu.#I Phi 4:14. 12Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn; bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy.”#II Sử 36:16; Công 7:52.
Muối và Ánh sáng
(Mác 9:50; Lu-ca 14:34,35)
13“Các con là muối của đất, nhưng nếu muối mất vị mặn thì làm thế nào cho nó mặn lại được? Muối ấy trở nên vô dụng, phải ném bỏ đi và bị người ta chà đạp dưới chân.#Mác 9:50; Lu 14:34-35. 14Các con là ánh sáng cho thế gian. Một cái thành xây trên núi thì không thể bị che khuất được.#Gi 8:12; 9:5. 15Không ai thắp đèn mà lại đặt dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn để nó soi sáng mọi người trong nhà.#Mác 4:21; Lu 8:16; 11:33. 16Cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi Cha các con ở trên trời.”#I Phi 2:12.
Luật pháp và Lời tiên tri
17“Đừng tưởng Ta đến để bãi bỏ luật pháp hay lời tiên tri; Ta đến, không phải để bãi bỏ nhưng để hoàn tất. 18Vì thật, Ta bảo các con, trước khi trời đất qua đi thì một chấm, một nét trong luật pháp cũng không thể qua đi được, cho đến lúc mọi sự được hoàn tất.#Lu 16:17. 19Do đó, ai bãi bỏ một điều nhỏ nhất trong các điều răn nầy và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị coi là nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng; còn ai vâng giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa, thì sẽ được coi là lớn trong vương quốc thiên đàng. 20Vì Ta bảo cho các con biết: Nếu sự công chính của các con không hơn sự công chính của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, các con không thể vào vương quốc thiên đàng được.
21Các con đã nghe lời phán dạy cho người xưa rằng: ‘Chớ giết người;#Xuất 20:13; Phục 5:17. nếu ai giết người thì phải bị tòa án xét xử.’ 22Nhưng Ta bảo các con: Ai giận#5:22 Một số thủ bản thêm: vô cớ. anh em mình cũng đáng bị tòa án xét xử; ai mắng anh em mình là ‘ngu xuẩn’ thì đáng bị Hội đồng Công luận xét xử; ai mắng anh em mình là khùng điên thì đáng bị lửa hỏa ngục trừng phạt. 23Vì vậy, khi con đem lễ vật dâng nơi bàn thờ mà chợt nhớ người anh em mình đang có điều gì nghịch với mình, 24hãy để lễ vật trước bàn thờ, trở về giải hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng tế lễ. 25Khi con đi đường với kẻ tố cáo mình, hãy nhanh chóng giải hòa với người ấy; nếu không, người ấy sẽ nộp con trước quan tòa, quan tòa giao cho cai ngục, và con sẽ bị bỏ tù. 26Thật, Ta bảo con, con sẽ không bao giờ ra khỏi tù được cho đến khi trả nốt đồng tiền cuối cùng.
27Các con có nghe lời dạy: ‘Chớ phạm tội tà dâm.’#Xuất 20:14; Phục 5:18. 28Nhưng Ta bảo cho các con biết: Hễ ai nhìn phụ nữ mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm với người ấy rồi. 29Nếu mắt bên phải khiến con phạm tội, hãy móc và ném nó đi! Vì thà con mất một phần thân thể còn hơn là cả thân thể bị ném vào hỏa ngục.#Mat 18:9; Mác 9:47. 30Nếu tay phải của con gây cho con phạm tội, hãy chặt và ném nó đi! Vì thà con mất một phần thân thể còn hơn là cả thân thể phải đi vào hỏa ngục.#Mat 18:8; Mác 9:43.
31Lại cũng dạy rằng: ‘Ai ly dị vợ, hãy cho nàng một giấy ly hôn.’#Phục 24:1-4. 32Nhưng Ta bảo các con: Ai ly dị vợ không phải vì lý do ngoại tình thì làm cho vợ thành ra người ngoại tình, còn ai cưới người đàn bà bị ly dị thì phạm tội ngoại tình.#Mat 19:9; Mác 10:11-12; Lu 16:18; I Cô 7:10-11.
33Các con có nghe lời dạy cho người xưa rằng: ‘Chớ bội lời thề, phải giữ vẹn lời thề đối với Chúa.’#Dân 30:2; Phục 23:21. 34Nhưng Ta bảo các con: Đừng thề gì hết. Đừng chỉ trời mà thề, vì đó là ngai của Đức Chúa Trời;#Gia 5:12; Êsai 66:1; Mat 23:22. 35đừng chỉ đất mà thề, vì đó là bệ chân của Ngài; đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Vua lớn.#Êsai 66:1; Thi 48:2. 36Cũng đừng chỉ đầu của con mà thề, vì con không thể tự làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. 37Nhưng chỉ nên nói: ‘Phải, phải’ hay ‘Không, không’ là đủ. Còn thêm thắt điều gì là do ác quỷ mà ra.
38Các con có nghe lời dạy rằng: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng.’#Xuất 21:24; Lê 24:20; Phục 19:21. 39Nhưng Ta bảo các con: Đừng chống cự kẻ ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải, hãy đưa luôn má bên kia cho người ấy; 40nếu ai muốn kiện con để lấy áo ngoài, hãy cho người ấy lấy luôn áo trong; 41nếu ai bắt con đi một dặm, hãy đi với người ấy hai dặm. 42Ai xin, hãy cho; ai mượn của con thì đừng từ chối.
43Các con có nghe lời dạy rằng: ‘Hãy thương yêu người lân cận,#Lê 19:18. và hãy ghét kẻ thù nghịch.’ 44Nhưng Ta bảo các con: Hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con 45để các con được trở nên con của Cha các con ở trên trời, vì Ngài khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng kẻ gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính.
46Nếu các con chỉ yêu thương những ai yêu thương mình thì có gì đáng khen đâu? Những người thu thuế chẳng cư xử như vậy sao? 47Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình mà thôi thì có hơn gì ai đâu? Các dân ngoại chẳng cư xử như vậy sao? 48Thế thì các con phải nên toàn thiện như Cha các con ở trên trời là toàn thiện.”#Lê 19:2; Phục 18:13.

Currently Selected:

Ma-thi-ơ 5: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy