Ma-thi-ơ 19:10

Ma-thi-ơ 19:10 VIE2010

Các môn đồ thưa rằng: “Nếu chỉ có thể ly dị vợ vì lý do đó thôi thì thà không cưới vợ còn hơn.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share