Ma-thi-ơ 17:5

Ma-thi-ơ 17:5 VIE2010

Lúc Phi-e-rơ còn đang nói, có một đám mây sáng rực che phủ họ; và từ trong mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn; hãy nghe lời Con ấy!”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share