Ma-thi-ơ 17:27

Ma-thi-ơ 17:27 VIE2010

Nhưng để khỏi tạo cớ vấp phạm cho họ, con hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào mắc câu đầu tiên, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc. Hãy lấy đồng bạc ấy đóng thuế cho Ta với con!”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share