Ma-thi-ơ 17:24

Ma-thi-ơ 17:24 VIE2010

Khi đến thành Ca-bê-na-um, những người thu thuế đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ: “Thầy các anh có nộp thuế không?”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share