Ma-thi-ơ 10:42

Ma-thi-ơ 10:42 VIE2010

Ai cho một trong những người bé mọn nầy chỉ một ly nước lạnh, vì người ấy là môn đồ của Ta; thật, Ta bảo các con, người đó sẽ không mất phần thưởng của mình đâu.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share