Ma-thi-ơ 10:10

Ma-thi-ơ 10:10 VIE2010

cũng đừng đem túi đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày hay gậy, vì người làm việc đáng được thức ăn.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share