Lê-vi 22:19

Lê-vi 22:19 VIE2010

thì phải dâng một con đực không tì vết bắt từ bầy bò, hoặc chiên con hay dê cái.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share