Lê-vi 20:5

Lê-vi 20:5 VIE2010

thì chính Ta sẽ không nhìn mặt kẻ ấy và gia tộc nó nữa, nhưng loại trừ nó và những kẻ đồng lõa khỏi dân chúng về tội thông dâm với Mo-lóc.’
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share