YouVersion Logo
Search Icon

Giô-ên 2

2
Dấu hiệu báo trước ngày Đức Giê-hô-va đến gần
1Hãy thổi tù và trong Si-ôn,
Hãy thổi vang trên núi thánh Ta!
Tất cả cư dân trong xứ hãy run rẩy!
Vì ngày Đức Giê-hô-va đến gần, ngày ấy đã gần kề.
2Đó là một ngày tối tăm u ám,
Một ngày mây đen dày đặc!
Vì một dân đông đảo và hùng mạnh kéo đến
Tỏa ra khắp núi đồi như ánh bình minh;
Việc như thế xưa nay chưa hề có,
Và muôn đời về sau cũng sẽ không bao giờ có nữa.
3Trước mặt chúng, có lửa thiêu nuốt,
Sau lưng chúng, có ngọn lửa cháy bừng.
Trước khi chúng đến, đất đai như vườn Ê-đen;
Sau khi chúng qua, chỉ còn là hoang mạc điêu tàn.
Không có gì thoát khỏi chúng hết.
Nạn cào cào hoành hành
4Hình dạng chúng như đàn ngựa;#Khải 9:7-9.
Chúng chạy xông tới như đoàn kỵ binh.
5Chúng nhảy trên các đỉnh núi nghe như tiếng chiến xa,
Như tiếng ngọn lửa thiêu đốt rơm rạ;
Như một đội quân hùng mạnh sẵn sàng lâm trận.
6Các dân kinh hãi trước mặt chúng,
Mọi gương mặt đều tái đi.
7Chúng chạy xông tới như những dũng sĩ,
Và trèo lên tường thành như các chiến binh;
Ai nấy tiến thẳng theo đường mình,
Không hề sai hàng ngũ.
8Chúng chẳng xô đẩy nhau, ai tiến theo đường nấy;
Chúng xông qua những khí giới mà không hề bỏ ngũ.
9Chúng đổ xô vào thành phố, chạy trên tường thành,
Trèo vào nhà qua các cửa sổ như kẻ trộm.
10Trước mặt chúng, đất rúng động,#Khải 8:12.
Các tầng trời rung chuyển,
Mặt trời, mặt trăng trở nên tối tăm,
Các ngôi sao thu ánh sáng lại.
11Đức Giê-hô-va làm cho tiếng Ngài vang ra trước đội quân Ngài,#Khải 6:17.
Vì trại quân Ngài rất đông và những người làm theo lời Ngài rất mạnh.
Ngày của Đức Giê-hô-va thật lớn lao và rất đáng sợ,
Ai có thể chịu nổi?
Kêu gọi ăn năn
12Đức Giê-hô-va phán:
“Bây giờ, hãy hết lòng trở về cùng Ta,
Hãy kiêng ăn, khóc lóc và đau buồn.
13Hãy xé lòng các con và đừng xé áo.
Hãy trở về với Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con,
Vì Ngài nhân từ, thương xót, chậm giận và giàu tình thương;
Đổi ý không giáng tai họa.
14Biết đâu Ngài sẽ quay lại, đổi ý, và để lại phước lành sau Ngài,
Cho các con có cơ hội dâng tế lễ chay, lễ quán
Lên Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con?”
15Hãy thổi kèn trong Si-ôn,
Hãy định ngày kiêng ăn,
Hãy triệu tập một hội đồng trọng thể!
16Hãy nhóm họp dân chúng,
Biệt riêng hội chúng ra thánh;
Hãy mời các trưởng lão đến;
Hãy nhóm họp các thiếu nhi,
Kể cả trẻ thơ đang bú!
Chú rể hãy ra khỏi phòng mình,
Và cô dâu hãy ra khỏi chốn loan phòng!
17Các thầy tế lễ là những người phụng sự Đức Giê-hô-va,
Hãy khóc lóc, kêu than giữa cổng đền thờ và bàn thờ rằng:
“Lạy Đức Giê-hô-va, xin thương xót dân Ngài,
Đừng để cơ nghiệp Ngài bị các dân sỉ nhục và đàm tiếu.
Sao để người ta nói giữa các dân rằng:
‘Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu?’”
Sự tha thứ và lời hứa
(2:18 – 3:21)
Lời hứa về sự phục hồi
18Đức Giê-hô-va đã nổi ghen vì đất nầy,
Và Ngài tỏ lòng thương xót dân Ngài.
19Đức Giê-hô-va đã trả lời và phán với dân Ngài rằng:
“Nầy, Ta sẽ ban cho các con:
Ngũ cốc, rượu mới và dầu,
Các con sẽ được no nê các thứ đó.
Ta sẽ không còn để các con
Bị sỉ nhục giữa các dân nữa.
20Ta sẽ khiến quân thù phương bắc lìa xa các con,
Đuổi chúng vào đất khô khan và hoang vắng:
Xua quân tiên phong chúng vào biển đông,
Quân hậu tập chúng vào biển tây.
Mùi hôi của chúng xông lên,
Mùi tanh của chúng dậy lên.”
Vì chắc chắn Chúa đã làm những việc lớn lao.
21Hỡi đất, đừng sợ! Hãy vui mừng hoan hỉ,
Vì Đức Giê-hô-va đã làm những việc lớn.
22Hỡi các loài thú đồng, đừng sợ,
Vì các đồng cỏ nơi hoang mạc sẽ lại xanh tươi,
Cây cối sẽ ra trái,
Cây vả và cây nho đều cho quả dồi dào.
23Hỡi con dân Si-ôn, hãy vui mừng hoan hỉ
Trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi!
Vì Ngài ban mưa đầu mùa phải thì cho các ngươi;
Đổ mưa đầu mùa và mưa cuối mùa#2:23 Ctd: mưa thu và mưa xuân.
Xuống cho các ngươi như trước.
24Các sân đập lúa sẽ đầy lúa mì,
Các thùng sẽ tràn rượu mới và dầu.
25“Ta sẽ đền bù cho các con
Về những năm mùa màng bị cắn phá
Bởi cào cào, sâu lột vỏ, sâu keo và châu chấu,
Là đạo quân lớn mà Ta đã sai đến giữa các con.
26Các con sẽ ăn và được no nê,
Và sẽ ca ngợi danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con,
Là Đấng đã đối xử với các con cách diệu kỳ.
Dân Ta sẽ không bao giờ bị xấu hổ nữa.
27Các con sẽ biết rằng Ta ở giữa Y-sơ-ra-ên,
Và biết rằng Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con,
Chẳng có ai khác.
Dân Ta sẽ không bao giờ bị xấu hổ nữa.”
Ngày của Đức Giê-hô-va
28 # 2:28-32 Trong bản Hê-bơ-rơ, các câu nầy là 3:1-5. “Sau đó, Ta sẽ đổ Thần Ta trên mọi xác thịt.#Công 2:17-21.
Con trai và con gái các con sẽ nói tiên tri;
Những người già được báo mộng,
Các thanh niên sẽ thấy khải tượng.
29Trong những ngày ấy, Ta cũng đổ Thần Ta
Trên các tôi trai tớ gái.
30Ta sẽ cho xuất hiện những điềm lạ trên trời và dưới đất,
Là máu, lửa, và các trụ khói.
31Mặt trời sẽ trở nên tối tăm,#Mat 24:29; Mác 13:24-25; Lu 21:25; Khải 6:12-13.
Mặt trăng đỏ như máu
Trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức Giê-hô-va đến.”
32Bấy giờ, ai kêu cầu danh Đức Giê-hô-va đều sẽ được cứu#Rô 10:13.
Vì theo lời Đức Giê-hô-va,
Trên núi Si-ôn và trong Giê-ru-sa-lem
Sẽ có những người được cứu thoát;
Và trong số những người sống sót,
Sẽ có người được Đức Giê-hô-va kêu gọi.

Currently Selected:

Giô-ên 2: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy