Giô-ên 2:6

Giô-ên 2:6 VIE2010

Các dân kinh hãi trước mặt chúng, Mọi gương mặt đều tái đi.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Giô-ên 2:6