Gióp 7
VIE2010

Gióp 7

7
Gióp tiếp tục phàn nàn về các hoạn nạn
1“Đời người trên dương thế chẳng phải là nghĩa vụ lao dịch sao?
Chuỗi ngày tháng của họ có khác gì ngày tháng của người làm thuê không?
2Như người nô lệ ước ao bóng mát,
Như người làm thuê trông đợi tiền lương,
3Tôi phải nhận những tháng ngày vô vọng,
Và những đêm lao khổ định cho mình.
4Khi nằm xuống, tôi tự hỏi: ‘Bao giờ tôi thức dậy?’
Nhưng suốt đêm trường,
Tôi trằn trọc cho đến rạng đông.
5Thịt tôi bao bọc bởi dòi và bùn đất,
Da tôi nứt nẻ, máu mủ chảy ra!
6Các ngày tôi qua nhanh hơn thoi đưa,
Và kết liễu trong vô vọng.
7Chúa ơi, xin nhớ rằng đời con chỉ là hơi thở!
Mắt con sẽ không còn nhìn thấy điều phước hạnh nữa.
8Mắt đã thấy con nay không thấy con nữa,
Mắt Chúa tìm kiếm con, con sẽ không còn.
9Như mây tan và biến mất,
Người xuống âm phủ không còn trở lên được nữa.
10Họ không trở về nhà mình nữa,
Nơi họ ở chẳng còn ai biết đến.
11Bởi thế, con sẽ không ngậm miệng;
Trong cơn sầu não của tâm linh, con sẽ nói ra;
Trong nỗi cay đắng của linh hồn, con sẽ than trách.
12Con đâu phải là biển cả hay quái vật trong biển,
Mà Ngài phải đặt người canh gác?
13Khi con nói: ‘Giường con sẽ an ủi con,
Nơi con nằm sẽ làm vơi nỗi phiền ưu,’
14Thì Chúa dùng chiêm bao làm con hoảng sợ,
Lấy dị tượng khiến con khiếp kinh.
15Đến nỗi con muốn thà bị nghẹt thở và chết,
Còn hơn là sống trong xương cốt nầy.
16Con chẳng còn muốn sống. Con đâu có sống hoài.
Xin Chúa để mặc con, vì ngày tháng của con chỉ là hơi thở.
17Loài người là gì mà Chúa kể là cao trọng?#Thi 8:4; 144:3.
Có là gì đâu mà Chúa phải quan tâm,
18Phải viếng thăm mỗi buổi sáng,
Và thử thách mỗi lúc mỗi khi?
19Bao giờ Ngài mới ngoảnh mặt đi,
Để con đủ thì giờ nuốt trôi nước miếng?
20Lạy Đấng gìn giữ loài người!
Nếu con phạm tội thì con đã làm gì chống Chúa,
Mà Chúa để con làm bia đỡ đạn,
Và trở thành gánh nặng cho Ngài?
21Tại sao Chúa không tha tội cho con,
Bỏ qua mọi gian ác của con?
Vì chẳng bao lâu nữa con sẽ nằm trong cát bụi;
Chúa sẽ tìm kiếm con nhưng con không còn nữa.”

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010