Gióp 33:3

Gióp 33:3 VIE2010

Lời tôi nói lên sự liêm chính của lòng mình; Môi tôi thốt lên sự hiểu biết một cách trung thực.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share