Gióp 33:20

Gióp 33:20 VIE2010

Họ ghê tởm thức ăn, Ngao ngán cả cao lương mỹ vị.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 33:20