Gióp 33:19

Gióp 33:19 VIE2010

Loài người bị sửa phạt, đau đớn trên giường mình, Xương cốt run rẩy triền miên.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 33:19