YouVersion Logo
Search Icon

Giê-rê-mi 21

21
Giê-ru-sa-lem sẽ bị thất thủ
1Đây là lời Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi khi vua Sê-đê-kia sai Pha-su-rơ, con trai Manh-ki-gia, và Sô-phô-ni, con trai thầy tế lễ Ma-a-xê-gia, đến gặp ông và nói: 2“Xin ông cầu hỏi Đức Giê-hô-va giúp chúng tôi vì Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, tiến đánh chúng ta; biết đâu Đức Giê-hô-va sẽ vì chúng ta mà làm mọi việc lạ lùng của Ngài và khiến vua ấy rút lui khỏi chúng ta.”#II Vua 25:1-11; II Sử 36:17-21.
3Giê-rê-mi trả lời: “Các ông hãy tâu lại với Sê-đê-kia thế nầy: 4‘Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán: Nầy, Ta sẽ quay ngược vũ khí mà các ngươi đang cầm trong tay để đánh đuổi vua Ba-by-lôn và người Canh-đê hiện bao vây các ngươi bên ngoài tường thành, và gom chúng lại giữa thành nầy. 5Chính Ta, trong cơn nóng nảy, tức giận và phẫn nộ mãnh liệt sẽ đưa bàn tay mở rộng và cánh tay mạnh mẽ chiến đấu chống lại các ngươi. 6Ta sẽ đánh phạt dân cư thành nầy, cả người lẫn súc vật; chúng sẽ chết vì một trận dịch khủng khiếp.’ 7Đức Giê-hô-va phán: ‘Sau đó, Ta sẽ phó Sê-đê-kia, vua Giu-đa, các triều thần và dân chúng trong thành, tức những người sống sót sau dịch bệnh, gươm đao, đói kém, vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, vào tay các kẻ thù và những kẻ tìm hại mạng sống chúng. Nê-bu-cát-nết-sa sẽ đánh chúng bằng lưỡi gươm, không xót thương, không nương tay, không thương cảm.’
8Con hãy nói với dân nầy: ‘Đức Giê-hô-va phán: Nầy, Ta đặt trước mặt các ngươi con đường dẫn đến sự sống và con đường dẫn đến sự chết. 9Kẻ nào cứ ở lại trong thành nầy thì sẽ chết bởi gươm đao, đói kém, và dịch bệnh; nhưng kẻ nào ra khỏi thành và đầu hàng người Canh-đê đang bao vây thì sẽ sống; ít ra người ấy cũng thoát thân và giữ được mạng sống mình.’ 10Đức Giê-hô-va phán: ‘Vì Ta đã quyết định giáng họa thay vì xuống phước trên thành nầy, nên thành nầy sẽ bị phó vào tay vua Ba-by-lôn, và vua ấy sẽ phóng hỏa đốt thành.’
11Về nhà của vua Giu-đa, con hãy nói: ‘Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va, 12Hỡi nhà Đa-vít! Đức Giê-hô-va phán:
Buổi sáng hãy làm điều công chính,
Giải cứu người bị bóc lột khỏi tay kẻ hà hiếp,
Kẻo vì các ngươi làm điều ác,
Mà cơn giận Ta bừng lên như lửa,
Không ai dập tắt được.’
13Đức Giê-hô-va phán:
‘Hỡi cư dân trong thung lũng,
Hỡi vầng đá trong đồng bằng kia,
Ta chống lại các ngươi,
Là những người dám nói:
Ai sẽ đến chống lại chúng ta?
Ai vào được chỗ chúng ta trú ẩn?’”
14Đức Giê-hô-va phán:
“Ta sẽ trừng phạt các ngươi theo kết quả công việc các ngươi;
Ta sẽ đốt lửa trong rừng,
Lửa sẽ thiêu nuốt mọi vật chung quanh nó.”

Currently Selected:

Giê-rê-mi 21: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy