YouVersion Logo
Search Icon

Giê-rê-mi 18

18
Thợ gốm và đất sét
1Đây là lời Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi: 2“Con hãy mau xuống nhà của người thợ gốm, tại đó Ta sẽ cho con nghe lời Ta.”
3Tôi liền đi xuống nhà thợ gốm, và nầy, anh ta đang làm việc trên chiếc bàn xoay. 4Mỗi khi chiếc bình bằng đất sét đang nắn trong tay mình bị hỏng, người thợ gốm liền nắn lại chiếc bình khác vừa ý mình.
5Bấy giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 6“Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, Ta không thể đối xử với ngươi như người thợ gốm nầy hay sao?” Đức Giê-hô-va phán: “Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, đất sét trong tay thợ gốm thể nào, thì các ngươi ở trong tay Ta cũng thể ấy. 7Khi Ta công bố bứng gốc, phá vỡ hoặc tiêu diệt một nước hay một vương quốc nào đó, 8nhưng nếu nước mà Ta định trừng phạt đó từ bỏ điều ác thì Ta sẽ thay đổi ý định giáng họa trên chúng. 9Cũng có khi Ta công bố xây dựng, vun trồng một nước hay một vương quốc nào đó, 10nhưng nếu nước ấy làm điều ác dưới mắt Ta, không lắng nghe tiếng Ta, thì Ta sẽ thay đổi ý định ban phước cho chúng. 11Vậy, bây giờ con hãy nói với người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem rằng: ‘Đức Giê-hô-va phán: Nầy, Ta đang định đem tai họa đến cho các ngươi và lên kế hoạch chống lại các ngươi. Mỗi người trong các ngươi hãy từ bỏ con đường gian ác và sửa lại đường lối cùng các công việc mình!’
12Nhưng chúng nói: ‘Vô ích! Chúng tôi cứ đi theo kế hoạch của chúng tôi; mỗi người sẽ hành động bướng bỉnh theo lòng xấu xa của mình.’”
13Vì thế, Đức Giê-hô-va phán:
“Hãy hỏi trong các nước
Có ai đã từng nghe sự việc như thế chưa?
Trinh nữ Y-sơ-ra-ên
Đã làm một việc vô cùng khủng khiếp.
14Có bao giờ tuyết của Li-ban
Tan chảy trên đỉnh núi chăng?
Hay dòng nước mát từ xa chảy đến
Mà khô cạn không?
15Thế mà dân Ta đã quên Ta,
Đốt hương cho các tà thần,
Là thần làm cho chúng vấp ngã trên đường đi,
Trên các ngõ nẻo từ xa xưa,
Để chúng đi trên những con đường
Chưa được xây đắp.
16Đất nước chúng trở nên hoang tàn,
Làm trò cười muôn đời cho thiên hạ;
Kẻ qua người lại đều sững sờ
Chỉ còn biết lắc đầu.
17Ta sẽ làm cho chúng tan tác trước mặt kẻ thù
Như trận gió đông thổi qua.
Trong ngày chúng bị tai ương,
Ta quay lưng ngoảnh mặt với chúng.”
Âm mưu chống lại Giê-rê-mi
18Chúng nói: “Nào, chúng ta hãy lập mưu chống lại Giê-rê-mi. Vì thầy tế lễ không thiếu luật pháp, người khôn ngoan chẳng thiếu lời khuyên bảo, nhà tiên tri không thiếu lời rao báo. Hãy đến, chúng ta sẽ dùng miệng lưỡi mình mà công kích nó, đừng để ý đến bất cứ lời nào của nó.”
19Lạy Đức Giê-hô-va, xin để ý đến con,
Và lắng nghe tiếng của những kẻ chống đối con!
20Có ai lấy ác báo thiện bao giờ không?
Thế mà chúng đào hố hại mạng sống con.
Xin Ngài nhớ rằng con từng đứng trước mặt Ngài
Để cầu xin ơn lành cho chúng,
Và xin Ngài không trút cơn phẫn nộ lên chúng.
21Vì vậy, xin Ngài phó con cái chúng cho đói kém,
Và trao chúng cho quyền lực gươm đao.
Đàn bà phải mất con và trở nên góa bụa,
Đàn ông chết vì dịch bệnh,
Thanh niên ngã gục vì gươm đao giữa chiến trận.
22Xin cho tiếng kêu cứu vang ra từ nhà chúng,
Khi Ngài khiến quân cướp bất ngờ tấn công!
Vì chúng đã đào hố để bắt con,
Giăng bẫy cho chân con vấp ngã.
23Nhưng Đức Giê-hô-va ôi, chính Ngài đã biết
Mọi âm mưu chúng lập ra để giết con.
Xin đừng tha thứ gian ác chúng,
Đừng xóa tội lỗi chúng khỏi mắt Ngài.
Nhưng cho chúng vấp ngã trước mặt Ngài;
Xin trừng phạt chúng trong lúc Ngài nổi giận.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;