Giê-rê-mi 13:21

Giê-rê-mi 13:21 VIE2010

Ngươi sẽ nói gì khi những người mà ngươi dạy dỗ Và làm bạn với ngươi Được lập lên cai trị ngươi? Chẳng lẽ ngươi không thấy quặn thắt Như người đàn bà đau đớn lúc sinh con sao?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share