Giê-rê-mi 13:18

Giê-rê-mi 13:18 VIE2010

Hãy nói với vua và thái hậu rằng: “Xin xuống khỏi ngai mà ngồi dưới đất, Vì vương miện rực rỡ Đã rơi khỏi đầu các người rồi.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share