YouVersion Logo
Search Icon

Giê-rê-mi 1

1
Chúa kêu gọi Giê-rê-mi
1Đây là sứ điệp của Giê-rê-mi, con trai Hinh-kia, một trong những thầy tế lễ ở A-na-tốt, xứ Bên-gia-min. 2Đức Giê-hô-va đã phán lời nầy với ông vào năm thứ mười ba thời trị vì của Giô-si-a, con trai A-môn, vua Giu-đa,#II Vua 22:3–23:27; II Sử 34:8–35:19. 3và suốt thời trị vì của Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, cho đến cuối năm thứ mười một thời Sê-đê-kia, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, khi dân thành Giê-ru-sa-lem bị lưu đày vào tháng thứ năm.#II Vua 23:36–24:7; 24:18–25:21; II Sử 36:5-8,11-21.
4Lời của Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng:
5“Trước khi tạo nên con trong lòng mẹ, Ta đã biết con,
Trước khi con ra đời, Ta đã biệt riêng con;
Ta đã lập con làm nhà tiên tri cho các nước.”
6Tôi thưa: “Ôi! Lạy Chúa Giê-hô-va! Con không biết ăn nói thế nào, vì con còn non trẻ.” 7Nhưng Đức Giê-hô-va phán với tôi:
“Đừng nói: ‘Con còn non trẻ;’
Vì con sẽ đi khắp nơi nào Ta sai con đi,
Và sẽ nói mọi điều Ta truyền con nói.
8Đừng sợ chúng nó,
Vì Ta ở với con để giải cứu con.”
Đức Giê-hô-va phán vậy.
9Rồi Đức Giê-hô-va đưa tay chạm vào miệng tôi. Đức Giê-hô-va phán với tôi:
“Nầy, Ta đã đặt lời Ta trong miệng con.
10Hãy xem, ngày nay Ta đã lập con nắm quyền trên các dân tộc, các vương quốc,
Để con bứng gốc hoặc phá sập,
Tiêu diệt hoặc lật đổ,
Xây dựng hoặc vun trồng.”
11Lời Đức Giê-hô-va lại đến với tôi: “Giê-rê-mi, con thấy gì?” Tôi thưa: “Con thấy một nhánh cây hạnh.”#1:11 Tiếng Hê-bơ-rơ gọi cây nầy là “cây đánh thức” vì nó trổ bông trước các cây khác. 12Đức Giê-hô-va phán: “Con thấy đúng đó, Ta đang thức để thực hiện lời Ta đã phán.”
13Lời Đức Giê-hô-va lại đến với tôi lần thứ hai rằng: “Con thấy gì?” Tôi thưa: “Con thấy một nồi nước sôi, miệng nồi nghiêng xuống từ phương bắc.” 14Đức Giê-hô-va phán: “Tai họa từ phương bắc sẽ giáng trên tất cả cư dân trong xứ nầy. 15Vì nầy, Ta sẽ triệu tập tất cả dòng tộc của các vương quốc phương bắc lại — Đức Giê-hô-va phán vậy — chúng sẽ đến và tất cả đều đặt ngai mình tại lối vào các cổng thành Giê-ru-sa-lem, bao vây thành lũy nó cũng như tất cả các thành của Giu-đa. 16Ta sẽ tuyên án trừng phạt chúng về mọi điều gian ác mà chúng đã làm khi lìa bỏ Ta, dâng hương cho các thần khác, và cúi lạy các sản phẩm do tay chúng làm ra. 17Nhưng riêng con, hãy thắt lưng và nhanh chóng nói với chúng mọi điều mà Ta truyền cho con. Đừng khiếp sợ chúng kẻo chính Ta làm cho con khiếp sợ trước mặt chúng. 18Nầy ngày nay, chính Ta lập con lên làm một thành trì vững chắc, làm cột sắt, tường đồng để chống lại cả xứ nầy, chống lại các vua Giu-đa, các thủ lĩnh, các thầy tế lễ, và dân trong xứ. 19Chúng sẽ giao chiến với con nhưng không thắng được — Đức Giê-hô-va phán vậy — vì Ta ở với con để giải cứu con.”

Currently Selected:

Giê-rê-mi 1: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy