Các Quan Xét 6:19

Các Quan Xét 6:19 VIE2010

Ghi-đê-ôn đi vào, bắt một con dê con làm thịt và lấy khoảng hai mươi hai lít bột làm bánh không men. Ông để thịt trong rổ và đổ nước thịt vào nồi, rồi đem dâng các món ấy lên Ngài ở dưới cây thông.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share