Ê-sai 54
VIE2010

Ê-sai 54

54
Vinh quang của Giê-ru-sa-lem mới
1“Hỡi người hiếm muộn, chưa sinh con, hãy ca hát;#Ga 4:27.
Hỡi kẻ chưa từng đau đớn vì sinh nở,
Hãy trỗi tiếng reo mừng.
Vì con cái của phụ nữ bị bỏ
Sẽ đông hơn con cái của phụ nữ có chồng.”
Đức Giê-hô-va phán vậy.
2Hãy mở rộng chỗ trại ngươi,
Giương màn chỗ ngươi đang ở, chớ để chật hẹp;
Hãy giăng dây cho dài,
Đóng cọc cho chắc!
3Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên phải và bên trái;
Dòng dõi ngươi sẽ chiếm các nước làm cơ nghiệp,
Chúng sẽ làm cho các thành hoang vu trở nên đông dân.
4“Đừng sợ, vì ngươi sẽ chẳng bị hổ thẹn.
Đừng nản, vì ngươi không còn xấu hổ nữa.
Ngươi sẽ quên điều sỉ nhục lúc còn trẻ,
Và không còn nhớ sự nhục nhã trong cảnh góa bụa.
5Vì chồng ngươi là Đấng Tạo Hóa ngươi;
Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân.
Đấng Cứu Chuộc ngươi là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên
Sẽ được xưng là Đức Chúa Trời của cả trái đất.
6Đức Giê-hô-va đã gọi ngươi về
Như gọi vợ đã bị bỏ, và tâm thần sầu não,
Tức là vợ cưới lúc còn trẻ và đã bị từ bỏ.”
Đức Chúa Trời ngươi phán:
7“Ta đã bỏ ngươi trong một thời gian ngắn,
Nhưng Ta sẽ đón ngươi về với lòng thương xót vô hạn.
8Trong cơn tức giận tột cùng,
Ta ngoảnh mặt khỏi ngươi một lúc,
Nhưng vì lòng nhân từ vô biên, Ta sẽ thương xót ngươi,”
Đấng Cứu Chuộc ngươi là Đức Giê-hô-va phán vậy.
9“Đối với Ta, điều nầy cũng giống như nước lụt thời Nô-ê,#Sáng 9:8-17.
Như Ta đã thề rằng nước lụt thời Nô-ê
Sẽ không bao giờ tràn ngập mặt đất nữa,
Thì Ta cũng thề rằng Ta sẽ không giận ngươi
Và cũng không trách phạt ngươi nữa.
10Dù núi dời,
Dù đồi chuyển,
Nhưng lòng nhân từ của Ta không dời khỏi ngươi,
Và giao ước bình an của Ta chẳng chuyển lay;”
Đức Giê-hô-va là Đấng thương xót ngươi phán vậy.
11“Hỡi những người cùng khốn, bị bão tố dồi dập, mất sự an ủi,#Khải 21:18-21.
Nầy, Ta sẽ lấy ngọc lam làm đá xây nhà của ngươi,
Và lát nền bằng ngọc bích.
12Ta sẽ lấy hồng ngọc làm tường có tháp canh của ngươi,
Lấy đá quý lấp lánh làm các cổng của ngươi;
Toàn bộ tường thành của ngươi đều làm bằng bửu thạch.
13Tất cả con cái ngươi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ,#Gi 6:45.
Và chúng sẽ được bình an vô cùng.
14Ngươi sẽ được lập vững trên sự công chính,
Ngươi sẽ thoát khỏi sự áp bức, chẳng sợ gì cả;
Và thoát khỏi sự kinh hãi, vì nó sẽ không đến gần ngươi.
15Nếu có ai tấn công ngươi,
Thì điều đó không phải đến từ Ta.
Ai tấn công ngươi,
Sẽ sụp đổ vì ngươi.
16Nầy, chính Ta đã dựng nên người thợ rèn,
Đốt than thổi lửa,
Sản xuất vũ khí để dùng;
Cũng chính Ta đã dựng nên kẻ hủy diệt
Để thực hiện việc tàn phá.
17Nhưng tất cả vũ khí được chế tạo để chống lại ngươi đều không thành công;
Ngươi sẽ định tội mọi lưỡi nổi lên kiện cáo ngươi.
Đó là cơ nghiệp của các đầy tớ Đức Giê-hô-va,
Và sự công chính của họ do Ta ban cho.”
Đức Giê-hô-va phán vậy.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.